Specjalistyczne szkolenia
z języka rosyjskiego

 

Program indwywidualny

Program indywidualny to szkolenie językowe (lub w dłuższej perspektywie kurs językowy) dostosowane w 100 % do potrzeb konkretnej firmy / osoby. Tematyka, leksyka branżowa, tempo i poziom nauki dobierane są tak, aby zmaksymalizować korzyści jakie chcecie Państwo osiągnąć poprzez udział w szkoleniu. Priorytetem jest ustalany przed rozpoczęciem współpracy, jasno zdefiniowany cel.

Przygotowanie szkolenia poprzedzone jest:

 • omówieniem oczekiwań i potrzeb oraz określeniem celu szkolenia;
 • określeniem poziomu znajomości języka uczestnika / uczestników;
 • omówieniem aspektów praktycznych np. tempa nauki, częstotliwości spotkań, długości trwania nauki, wysokości budżetu itd.,

Na podstawie zebranych informacji przygotowywany jest indywidualny program szkolenia, a po jego akceptacji następuje zawarcie umowy i oczywiście najważniejsze: realizacja szkolenia.

Co zyskujecie Państwo zamawiając indywidualny program szkolenia?

 • Dostosowanie programu nauki do państwa branży i specyfiki działalności Państwa firmy, dzięki czemu uczycie się Państwo dokładnie tego, co jest Wam potrzebne w codziennej pracy;
 • wzbogacenie zasobu słownictwa o leksykę odpowiadającą Państwa konkretnym potrzebom związanym z działalnością firmy;
 • podniesienie poziomu kompetencji językowych w zakresie mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania z naciskiem na te aspekty, na których zależy Państwu najbardziej;
 • możliwość przetrenowania konkretnych sytuacji komunikacyjnych w komfortowych i bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej;
 • wzrost pewności siebie w codziennych relacjach biznesowych z kontrahentem rosyjskojęzycznym, co przyspiesza nawiązanie relacji i ułatwia prowadzenie interesów z kontrahentami rosyjskojęzycznymi;
 • naukę na własnym, określonym wcześniej poziomie znajomości języka.

Przykładowa tematyka szkoleń indywidualnych:

 • językowe przygotowanie do specjalistycznych konferencji;
 • językowe przygotowanie do udziału w targach branżowych (prezentacja firmy, badanie potrzeb klientów, przedstawienie oferty, obsługa stoiska, kontakty z organizatorami targów itd.)
 • językowe przygotowanie do negocjacji handlowych z uwzględniem celów, jakie chcecie Państwo osiągnąć;
 • sprzedaż i obsługa klienta z uwzględnieniem leksyki branżowej;
 • ogólne podniesienie poziomu kompetencji jezykowych w oparciu o leksykę branżową i specjalistyczną;
 • oraz każda inna oczekiwana przez Państwa.

Program przygotowywany jest z uwzględnieniem Państwa konkretnych potrzeb oraz w oparciu o moje wieloletnie praktyczne doświadcznie pracy w handlu.

Możliwe metody nauki w zależności od Państwa potrzeb: mini wykłady, praca z dokumentami, scenki rodzajowe, analiza przypadków życia codziennego (case study), ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe, gry, dyskusje moderowane.

 • Aktualności

  IMG_0301 (800x452)

  Profesjonalny wizerunek w kontaktach z klientami

  Co zrobić aby nasz wizerunek przyczyniał się do sukcesu w biznesie? Dowiedz się jak świadomie wpływać na to, […]

  _DSC0811

  Przekład audiowizualny w nauce języka obcego

  Każdy skuteczny sposób wspomagania nauki języków obcych jest godny uwagi, a jednym z najciekawszych z nich jest oglądanie […]


 • SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
  tel. 504 851 563
  kontakt@rosyjskiwhandlu.pl

 •