Specjalistyczne szkolenia
z języka rosyjskiego

 

Negocjacje handlowe w języku rosyjskim – poziom zaawansowany

Co zyskujecie Państwo biorąc udział w szkoleniu:

 • udoskonalenie praktycznych komeptencji językowych usprawniających porozumiewanie się z partnerem negocjacyjnym;
 • wiedzę z zakresu negocjacji, w tym wiedzę na temat różnic międzykulturowych;
 • wzrost pewności siebie w relacjach biznesowych z kontrahentem rosyjskojęzycznym;
 • przyswojenie leksyki wykorzystywanej podczas negocjacji.

Szkolenie adresowane jest do:

 • handlowców z działów eksportu i działów zaopatrzenia (importu), dyrektorów ds. eksportu, pracowników firm międzynarodowych;
 • osób chcących odświeżyć i rozwinąć swoje kompetencje językowe w zakresie języka biznesowego;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą, które współpracują lub chcą nawiązać współpracę z rosyjskojęzycznymi kontrahentami.

Niezbędny poziom znajomości języka rosyjskiego:

Szkolenie jest dedykowane dla osób z dobrą znajomością języka rosyjskiego (potrafiących czytać i pisać po rosyjsku, rozumiejących ogólne znaczenie złożonego tekstu lub wypowiedzi oraz potrafiących tworzyć złożone teksty i wypowiedzi na poziomie umożliwiającym zrozumienie przez odbiorcę).

Program szkolenia:

 • przygotowanie do negocjacji;
 • rodzaje i etapy negocjacji;
 • przebieg negocjacji – leksyka i struktury leksykalno-gramatyczne typowe dla poszczególnych sytuacji: nawiązanie kontaktu, wyrażanie zgody, wyrażenie sprzeciwu, składanie propozycji, wyrażanie opinii, zastrzeżenia i wątpliwości, proponowanie rozwiązań, prośba o wyjaśnienie, zamknięcie negocjacji;
 • negocjowane punkty umowy: cena, termin realizacji, gwarancja, kary umowne.

Metody nauki:

szkolenie ma charakter warsztatowy i zostało przygotowane w sposób pozwalający rozwijać przede wszystkim kompetencję mówienia oraz rozumienia ze słuchu oraz wykorzystywać kompetencję czytania ze zrozumieniem i pisania.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w języku rosyjskim z wykorzystaniem następujących metod:

mini wykłady, scenki rodzajowe, analiza przypadków (case study), ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe, dyskusje moderowane.

Czas trwania szkolenia: 24h

Program przygotowany jest w oparciu o praktyczne doświadczenie w handlu z rosyjskojęzycznymi kontrahentami.

Istnieje również możliwość dostosowania szkolenia do Państwa branży, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego oraz specyfiki działalności Państwa firmy. Dzięki temu Państwa Pracownicy nabędą praktyczne komepetencje językowe w 100% dosotosowane do codziennych potrzeb zawodowych oraz będą mieli możliwość ich przetrenowania i utrwalenia.

 • Aktualności

  IMG_0301 (800x452)

  Profesjonalny wizerunek w kontaktach z klientami

  Co zrobić aby nasz wizerunek przyczyniał się do sukcesu w biznesie? Dowiedz się jak świadomie wpływać na to, […]

  _DSC0811

  Przekład audiowizualny w nauce języka obcego

  Każdy skuteczny sposób wspomagania nauki języków obcych jest godny uwagi, a jednym z najciekawszych z nich jest oglądanie […]


 • SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
  tel. 504 851 563
  kontakt@rosyjskiwhandlu.pl

 •