Specjalistyczne szkolenia
z języka rosyjskiego

 

Sprzedaż i obsługa klienta w języku rosyjskim – poziom zaawansowany

Co zyskujecie Państwo biorąc udział w szkoleniu?

 • znajomość przydatnych słów i wyrażeń związanych ze sprzedażą oraz obsługą klienta oraz umiejętność posługiwania się nimi w codziennej pracy;
 • podniesienie poziomu sprawności językowych w zakresie mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania po rosyjsku;
 • wzrost pewności siebie w codziennych relacjach biznesowych z kontrahentem rosyjskojęzycznym;
 • skrócenie czasu niezbędnego do załatwienia korespondencji służbowej oraz wypełnienia dokumentów w języku rosyjskim;
 • podniesienie efektywności pracy związanej z wykorzystaniem języka rosyjskiego.

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników działów obsługi klienta, działów zaopatrzenia oraz działów handlowych firm prowadzących interesy z rosyjskojęzycznymi kontrahentami;
 • osób prowadzących bieżącą korespondencję handlową w języku rosyjskim;
 • osób chcących odświeżyć i rozwinąć swoje kompetencje językowe w zakresie języka biznesowego;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą, które współpracują lub chcą nawiązać współpracę z rosyjskojęzycznymi kontrahentami.

Program szkolenia:

 • przypomnienie zwrotów grzecznościowych w korespondencji handlowej: początkowe i końcowe zwroty grzecznościowe, zwroty do adresata, akapit wprowadzający, zamykające zwroty grzecznościowe;
 • zapytanie ofertowe i oferta handlowa – rozszerzenie i utrwalenie słownictwa w następujących zakresach: określenie ilości i jakości towaru, terminu, terminu ważności oferty, warunków dostawy, cen, pozostałych warunków handlowych;
 • warunki INCOTERMS i sposoby płatności (akredytywa, weksel i in.);
 • reklamacje – rozszerzenie i utrwalenie słownictwa w następujących zakresach: przyjmowanie i obsługa reklamacji związanych z jakością lub ilością towaru, niewypełnieniem warunków umowy, opóźnieniem dostawy i in.
 • telefoniczna obsługa klienta – intensywne ćwiczenia pogłębiające i utrwalające słownictwo z zakresu: przywitanie, etapy rozmowy telefonicznej przychodzącej i wychodzącej, przyjęcie wiadomości, łączenie rozmów telefonicznych, bieżąca obsługa klienta, pożegnanie.

Wymagany poziom znajomości języka rosyjskiego:

Szkolenie jest dedykowane dla osób z dobrą znajomością języka rosyjskiego (potrafiących czytać i pisać po rosyjsku, rozumiejących znaczenie dłuższych tekstów lub wypowiedzi oraz potrafiących formułować jasne, dobrze zbudowane wypowiedzi ustne i pisemne).

Przed zakupem szkolenia oferuję bezpłatny i niezobowiązujący test sprawdzający poziom kompetencji językowych. Dzięki temu zyskujecie Państwo pewność dopasowania do właściwego poziomu nauki i w konsekwencji maksymalnego wykorzystania możliwości, jakie daje szkolenie.

Metody nauki:

szkolenie zostało przygotowane w sposób pozwalający praktycznie rozwijać wszystkie kompetencje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w języku rosyjskim z wykorzystaniem następujących metod: mini wykłady, praca z dokumentami, scenki rodzajowe, analiza przypadków życia codziennego, ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe, quizy.

Czas trwania szkolenia: 30h

Program przygotowany jest w oparciu o praktyczne doświadczenie w obsłudze klienta rosyjskojęzycznego.

Już dziś zapytaj o cenę i termin!

Istnieje również możliwość dostosowania szkolenia do Państwa branży, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego oraz specyfiki działalności Państwa firmy. Dzięki temu Państwa Pracownicy nabędą praktyczne kompetencje językowe w 100% dosotosowane do codziennych potrzeb zawodowych oraz będą mieli możliwość ich przetrenowania i utrwalenia.

 • Aktualności

  IMG_0301 (800x452)

  Profesjonalny wizerunek w kontaktach z klientami

  Co zrobić aby nasz wizerunek przyczyniał się do sukcesu w biznesie? Dowiedz się jak świadomie wpływać na to, […]

  _DSC0811

  Przekład audiowizualny w nauce języka obcego

  Każdy skuteczny sposób wspomagania nauki języków obcych jest godny uwagi, a jednym z najciekawszych z nich jest oglądanie […]


 • SKONTAKTUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
  tel. 504 851 563
  kontakt@rosyjskiwhandlu.pl

 •